+ Add subtitles

"D.Gray-man" (D.Gray-man) Serbian subtitles

D.Gray-man (2006)
Show trailer
Release: D.Gray-man - 18 - Lenalee's love.srt (19.81 kB)
Language: Serbian
Uploader: jimbo98
Date: 2013-06-22 02:45:51
Downloaded: 0
: 0
: .
Rating: 0 / 10 (0 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Action, Drama, Animation, Adventure, Comedy, Fantasy, Horror

Language:
Japanese


Ovo je loše, brigadiru River!

Požuri, Komurine II! Hajde da
stavimo taèku na njihovo šunjanje!
Šta se dešava?
Komurine II! Uništi tog
prokletog oktopoda Rasela!
Povrh toga, koristeæi nešto kao
što je Komurin, gr100
00:07:48,700 --> 00:07:53,500
Ako je za Lenali, ako grad ili
dva budu uništeni, nema veze!

Bad report

Close

Last TV Shows
Close