+ Add subtitles

"D.Gray-man" (D.Gray-man) Serbian subtitles

D.Gray-man (2006)
Show trailer
Release: D.Gray-man - 18 - Lenalee's love.srt (19.81 kB)
Language: Serbian
Uploader: jimbo98
Date: 2013-06-22 02:45:51
Downloaded: 0
: 0
: .
Rating: 0 / 10 (0 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Action, Drama, Animation, Adventure, Comedy, Fantasy, Horror

Language:
Japanese


Onda su zajedno razgovarali,
i otišli su istog dana u grad?!
Tvoj brat je šokiran!
Požuri, Komurine II! Hajde da
stavimo taèku na njihovo šunjanje!
Imam savršenu moæ
transformacije, zar ne?
Ne, to nije moguæe!
Da, gospodine!
Da li je moguæe da je hteo da
iskoristi ove oktopode na Raselu?

Bad report

Close

Popular Movies
Close