+ Add subtitles

"Dracula" S01E01 (The Blood Is the Life) Persian subtitles srt

Dracula The Blood Is the Life (2013)
Show trailer
Release: Dracula.2013.S01E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION (35.26 kB)
Language: Persian
Uploader: Anonymous
Date: 2013-10-26 11:06:50
Downloaded: 14
:
: .srt
Rating: 7.7 / 10 (14 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Drama, Horror

Language:
English


Èå Îæäå í ãä ÎæÔ ÇæãÏíä
æ áØÝÇð¡ ãÞÏÇÑí ÇÒ ÔÇÏí Çí ˜å
ÈÇ ÎæÏÊæä ÂæÑÏíä Ñæ ÏÑ Çíä Îæäå ÈÇÞí ÈÐÇÑíÏ
¡å ÓÇáä ÑÞÕ ÈÇÔ˜æåí
"ÂÞÇí "ÑíÓæä
"æ áÑÏ "áÇÑäÊ
"áÑÏ "áÇÑäÊ
ÚÒíÒã
ÚÐÑ ãíÎæÇã

Bad report

Close

Last TV Shows
Last Movies
Popular Movies
Close